ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล วันที่ 22 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ซอฟท์บอล วันที่ 22 มกราคม 2561 (Official Photo) ณ สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ