ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล วันที่ 22 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล วันที่ 22 มกราคม 2561