ภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือพายประเภท คยัค ชาย 1 คน (kl) 500 เมตร วันที่ 25 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือพายประเภท คยัค ชาย 1 คน (kl) 500 เมตร วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ