ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด

วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

 

ถ่ายภาพโดย อภิชัย รัตนสุภา วัชรวีย์ กุณาวงค์ เอกชล ลำดวนหอม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย ประพันธ์ ประทุมวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ