ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบไทย วันที่ 26 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบไทย วันที่ 26 มกราคม 2561 (เช้า)
ณ สตูดิโอ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย  อาจารย์อุกฤษ ณ สงขลา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายสาธิต มั่งมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ