ภาพบรรยากาศการแข่งขันแฮนด์บอล วันที่ 24 มกราคม 2561 (บ่าย)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันแฮนด์บอล วันที่ 24 มกราคม 2561 (บ่าย)

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทีมจากมหาวิทยาลัยบูรพา เอาชนะทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ในการแข่งขันแฮนด์บอลไปด้วยคะแนน 33 ต่อ 26