ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศเรือพาย ประเภท กรรเชียง หญิง 1 คน พายคู่ ระยะทาง 500 ม. ทั่วไป วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศเรือพาย ประเภท กรรเชียง หญิง 1 คน พายคู่ ระยะทาง 500 ม. ทั่วไป วันที่ 24 ม.ค. 2561

(Official Photo)

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

รายการ เรือพาย กรรเชียง หญิง 1 คน พายคู่ ระยะทาง 500 ม. ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09:30 น. ณ สนาม โรงเรียนกีฬา จังหวัดนครนายก รจนา รักเหล่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นผู้ชนะ