ภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือพาย ประเภท เรือยาวมังกร 10 ฝีพายหญิง ระยะ 200 เมตร วันที่ 26 ม.ค.2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือพาย ประเภท เรือยาวมังกร 10 ฝีพายหญิง ระยะ 200 เมตร วันที่ 26 ม.ค.2561