ภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือพาย รายการ แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร วันที่ 26 ม.ค.2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือพาย รายการ แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร วันที่ 26 ม.ค.2561