ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเปตอง วันที่ 26 ม.ค. 2561 (บ่าย)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเปตอง วันที่ 26 ม.ค. 2561 เวลา 12.00-18.00 น.
ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายชัยวัฒน์ ก้อนแก้ว, นายธัชกร ทองนิธิกานต์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มภาพโดย นางสาว วรรณวิมล ปัญญาใส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ