ภาพบรรยากาศการแข่งขันว่ายน้ำ วันที่ 26 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันว่ายน้ำ วันที่ 26 มกราคม 2561 (Official Photo)