ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิสประเภทเดี่ยว วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิสประเภทเดี่ยว วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เช้า) ณ สนามเทนนิส 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นาย ทรงพล จริตกล้า, นายจารุดล แสงเดช คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย รัชนีกร กอแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโดนโลยีสารสนเทศ

Highlight

“คว้าแชมป์” ภาพการแข่งขันกีฬาเทนนิส ระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Highlight

“เสิร์ฟฟฟ” ภาพการแข่งขันกีฬาเทนนิส ระหว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีชนะ

Highlight

“ชาร์จพลังงงง” ภาพการแข่งขันกีฬาเทนนิส ระหว่าง สถาบันการพลศึกษา และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันการพลศึกษาชนะ