ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิสประเภททีมเดี่ยว วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิสประเภททีมเดี่ยว วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เช้า) ณ สนามเทนนิส 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี