ภาพบรรยากาศการแข่งขันว่ายน้ำ รายการฟรีสไตล์ 200 เมตร – หญิง วันที่ 26 ม.ค.2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันว่ายน้ำ รายการฟรีสไตล์ 200 เมตร – หญิง วันที่ 26 ม.ค.2561 (Official Photo)