ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศเรือพาย ประเภท แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศเรือพาย ประเภท แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร วันที่ 24 ม.ค. 2561

(Official Photo)

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการ แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09:40 น. ณ สนาม โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก ธีรพงศ์ ราชคำแหง สถาบันการพลศึกษาเป็นผู้ชนะ