ภาพบรรยากาศการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาด วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายธีระพล  สีดำ นายสุระศักดิ์  แต่งเจริญ ปานวุฒิ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย อิศรพงษ์  พรมลาย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการแข่งขัน
– มหาวิทยาลัยบูรพา(น้ำเงิน) ชนะ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.(เขียว)
– มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(เขียว) ชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฟ้า)
– มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(น้ำเงิน) ชนะ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (เทา)
– มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร(สีฟ้า) ชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (เขียว)
– มหาวิทยาลัยทักษิณ (สีดำ) ชนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(สีฟ้า)
– มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร(ฟ้า) ชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ(เหลือง)
– มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ (สีกรม) ชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (สีฟ้า)