ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากรีฑารายการทุ่มน้ำหนักวันที่ 26 ม.ค. 2561 (Official)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากรีฑารายการทุ่มน้ำหนักวันที่ 26 ม.ค. 2561 (Official)