ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 26 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 – 19.00 น. ณ โดมกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายสุทธิชาติ อินทรเกษตร และนายศุภรา กลีบโกมุท คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายภานรินท์  ฤทธิ์มาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ