ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์สื่อเหรียญรางวัลยูโด วันที่ 26 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์สื่อเหรียญรางวัลยูโด วันที่ 26 ม.ค. 2561