ภาพเด็ด! ดาบไทย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 26 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! ดาบไทย ประเภทดาบสองมือ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 26 มกราคม 2561 (Official Photo)
ณ สตูดิโอ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ทีมจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอาชนะ มหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบุรี รายการ ดาบไทย ดาบสองมือทีมชายไป 5 ต่อ 1 เกม ในรอบคัดเลือก
ณ สนาม มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ

ถ่ายภาพโดย (Official Photo)
จัดทำอัลบั้มโดย นายสาธิต มั่งมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ