ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากรีฑา(พุ่งแหลน) วันที่ 26 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากรีฑา(พุ่งแหลน) วันที่ 26 มกราคม 2561