ภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือพาย วันที่ 26 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือพาย วันที่ 26 ม.ค. 2561 (Official Photo)