ภาพบรรยากาศการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลทีมชาย วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน – ทีมชาย
วันที่ 26 ม.ค. 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

ถ่ายภาพโดย สงคราม มีบุญญา ( มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )
จัดทำอัลบั้มโดย วราวุฒิ วงษ์งาม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาย M25 คู่ที่ 25 รอบสอง

มหาวิทยาลัยธนบุรี vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สาย M26 คู่ที่ 26 รอบสอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ vs มหาวิทยาลัยบูรพา