ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากรีฑารายการวิ่งข้ามรั้ว400เมตร หญิง วันที่ 26 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากรีฑารายการวิ่งข้ามรั้ว400เมตร หญิง วันที่ 26 ม.ค. 2561 (Official Photo)