ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากกระดาน วันที่ 27 มกราคม 2561(เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากกระดาน วันที่ 27 มกราคม 2561(เช้า)