ภาพบรรยากาศการแข่งขัน วอลเลย์บอล วันที่ 26 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน วอลเลย์บอลชาย วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายพรเทพ อินทร์อักษร นายอนุชา สุขตลอดกาล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย อิศรพงษ์  พรมลาย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการแข่งขัน
– มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (เหลือง) ชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม(ดำ) 3-0
– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เหลือง) ชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ(ดำ) 3-0
– มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ม่วง) ชนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ขาว) 3-0
– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ชมพู) ชนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เหลือง) 3-0
– มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (ดำ) ชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(น้ำเงิน) 3-0
– วิทยาลัยนครราชสีมา (เหลือง) ชนะ มหาวิทยาลัยบูรพา(ฟ้า) 3-0
– มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เทา) ชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา(เหลือง) 3-0
– มหาวิทยาลัยทักษิณ (เทา) ชนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ส้ม) 3-0