ภาพบรรยากาศการแข่งขันว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 400 เมตร – ชาย วันที่ 26 ม.ค.2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 400 เมตร – ชาย วันที่ 26 ม.ค.2561 (Official Photo)