ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศเรือพาย ประเภท กรรเชียง ชาย 2 คน พายคู่ ระยะทาง 500 เมตร ทั่วไป วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศเรือพาย ประเภท กรรเชียง ชาย 2 คน พายคู่ ระยะทาง 500 เมตร ทั่วไป วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการ กรรเชียง ชาย 2 คน พายคู่ ระยะทาง 500 เมตร ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. ณ สนาม โรงเรียนกีฬา จังหวัดนครนายก พัสกร วงค์ชรัตน์/ศรราม ศิลปศร/พิพัฒน์ ปิยศักดิ์สันติกุล จากสถาบันการพลศึกษาเป็นผู้ชนะ