20180126-swภาพบรรยากาศการแข่งขันว่ว่ายน้ำ รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 26 ม.ค.2561 (เช้า)imming-A-018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันว่ว่ายน้ำ รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 26 ม.ค.2561 (เช้า)