ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศเรือพาย ประเภท คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศเรือพาย ประเภท คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการ เรือพาย คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 10:10 น. ณ สนาม โรงเรียนกีฬา จังหวัดนครนายก วรรธนะ จิตต์พันธุลาภ/วศิน ยะมะโน/พัฒน์พงศ์ เพ็งใจงาม จากสถาบันการพลศึกษาเป็นผู้ชนะ