ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากรีฑา วันที่ 26 มกราคม 2561 (เย็น)

รวมภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากรีฑา วันที่ 26 ม.ค. 2561 ณ สนามกีฬากลาง มทร.ธ

ถ่ายภาพโดย กันติชา แผ้วพลสง , สาริน พูนเพ็ชรประดับ, เกียรติพงษ์ วงศ์นา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย นายณัฐพล เหลืองอ่อน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ