ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ประเภท ดาบ Foil (ทีมชาย) คู่ที่ 8 วันที่ 26 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ประเภท ดาบ Foil (ทีมชาย) คู่ที่ 8 รอบ 8 ทีม วันที่ 26 มกราคม 2561
มหาวิทยาลัยศรีปทุม vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ ยิมเนเซียม 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ถ่ายภาพโดย ชัยกมล พฒมุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ