ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล (เช้า) วันที่ 27 มกราคม 2561 ณ ยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล (เช้า) วันที่ 27 มกราคม 2561 ณ ยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี