ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด วันที่ 27 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด วันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ถ่ายภาพโดย นางสาววารินทร์ กันทะสาน นายกฤษณกร ตระกลูมณี
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ