ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 27 ม.ค. 2561(Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชาย วันที่ 27 ม.ค. 2561(Official Photo)

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ณ โดมกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย Official PhotoGrapher
จัดทำอัลบั้มโดย นายภูริศ จันทรณี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ