ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ทีม ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษvsมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ทีม ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษvsมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)