ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศเรือพาย ประเภท เรือยาว 5 ฝีพายชาย 500 เมตร วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศเรือพาย ประเภท เรือยาว 5 ฝีพายชาย 500 เมตร วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการ เรือพาย เรือยาว 5 ฝีพายชาย 500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 10:20 น. ณ สนาม โรงเรียนกีฬา จังหวัดนครนายก วิษณุ ศรีจันทร์ดี/ธนากานต์ ยอดสุวรรณ/อเนชา ราชตราชู/ ธรรมรัตน์ เผยกลาง / ตุลภัทร รัตตสุพร/ ปฐมพร แก้วดี/ ธนพัต พฤกษาพันธุ์รัตน์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ชนะ