ภาพเด็ด! ปีนหน้าผา เดี่ยวบุคคลหญิง (ทั่วไป) รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! ปีนหน้าผา เดี่ยวบุคคลหญิง (ทั่วไป) รอบชิงชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 24 ม.ค. 2561  (Official Photo)
ณ สนามปีนหน้าผา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปานแก้ว พลายพูลทรัพย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้าชัยการแข่งขัน
รายการ ปีนหน้าผา เดี่ยวบุคคลหญิง (ทั่วไป) รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ สนาม มธ. สนามปีนหน้าผา

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นายภัทริยะ ศรีทอง ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์