ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชาย สถาบันการพลศึกษา vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชาย วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)

สถาบันการพลศึกษา vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ โดมกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันการพลศึกษา(เสื้อสีน้ำเงิน) ชนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(เสื้อสีเขียว)

ถ่ายภาพโดย Official PhotoGrapher
จัดทำอัลบั้มโดย นายภูริศ จันทรณี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ