ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 26 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันเทควันโดประเภท ต่อสู้ทีม 5 คน หญิง
วันที่ 26 ม.ค. 2561 (Official Photo)
ณ อาคารฝึกอบรม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นฝ่ายชนะ

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย วราวุฒิ วงษ์งาม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ