ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล วันที่ 26 มกราคม 2561(Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ มทร.ธ ยิมเนเซียม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(เสื้อส้ม)  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ(เสื้อดำ)

ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นฝ่ายชนะ

 

ถ่ายภาพโดย Official Photo

จัดทำอัลบั้มโดย นายณัฐพล เหลืองอ่อน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ