ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัล กรีฑา วันที่ 26 ม.ค.2561

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัล กรีฑา วันที่ 26 มกราคม 2561

ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายกฤษกร พิพัฒน์กิจไพศาล , นายสุทัศน์ สุระถา , นายวสิษฐ์พล ทองสว่าง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย อิศรพงษ์  พรมลาย  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แชมป์ 2 เหรียญทอง จิระพงศ์ มีนาพระ จาก ม.กรุงเทพฯธนบุรี

ในวันนี้รับอีก 1 เหรียญทอง ในรายการวิ่ง 200 เมตรชาย

รอบชิงชนะเลิศ ทำเวลาดี 21.40 วินาที

Enock Kigen คว้าอีก 1 เหรียญทอง ให้ ม.หาดใหญ่

ในรายการวิ่งวิบาก 3,000 เมตรชาย รอบชิงชนะเลิศ

ทำเวลาเพียง 00:09:34:26