ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัล กรีฑา วันที่ 26 ม.ค.2561

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัล กรีฑา วันที่ 26 ม.ค.2561