ภาพเด็ด! ดาบไทย ประเภทกระบี่บุคคลหญิง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 26 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! ดาบไทย ประเภทกระบี่บุคคลหญิง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 26 มกราคม 2561
(Official Photo)
ณ สตูดิโอ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สุรีรัตน์ หลำเจริญ จากสถาบันการพลศึกษา ชนะลิศเหรียญทอง รายการดาบไทย กระบี่ บุคคล หญิง รอบชิงชนะเลิศ
เอาชนะไปด้วยคะแนน 3 ต่อ 2 ณ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน

ภ่ายภาพโดย  (Official Photo)
จัดทำอัลบั้มโดย นายสาธิต มั่งมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ