ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลประเภททีมชาย วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลประเภท ทีมชาย
วันที่ 26 ม.ค. 2561 เวลา  13.00-17.00 น.
ณ สนาม 2,3,4,5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย พนม ผดุงพล , ธนากร บุญเจริญ , สุทธิพงษ์ ศรีเมฆ , วุฒิไกร เข็มกลัด , ปองภพ โรจนโพธิ์  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย วราวุฒิ วงษ์งาม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ