ภาพบรรยากาศการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น มวยไทยเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. – ชาย วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น มวยไทยเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. – ชาย

วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo) เวลา 13.00 นณ สนาม มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นายภานรินท์ ฤทธิ์มาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มวยไทยเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. – ชาย คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม