ภาพบรรยากาศการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)