ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภท ชายคู่ วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภท ชายคู่ วันที่ 27 ม.ค. 2561

เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โดมกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อประเภทชายคู่ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ(เสื้อสีขาว) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์(เสื้อสีเหลือง)
“ การแข่งขันมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ”
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี

ถ่ายภาพโดย กันติชา แผ้วพลสงและสาริน พูนเพ็ชรประดับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายภูริศ จันทรณี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ