ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา วันที่ 27 ม.ค.2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา วันที่ 27 ม.ค. 2561 เวลา 14.00 – 18.30 น. ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายเอกชล ลำดวนหอม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายปิยะ เฟื่องภักดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ\