ภาพบรรยากาศการแข่งขัน รักบี้ฟุตบอล วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน รักบี้ฟุตบอล วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เช้า) ณ มหาลัยธรรมศาสตร์ สนามรักบี้ฟุตบอล

ถ่ายภาพโดย นายชัยกมล พฒมุข มหาลัยธรรมศาสตร์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย นางสาวกรชกร สิมมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาเเละเผยเเพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ